Tag Archives: kunst

De Cultuurverkenning: samenvatting van de trends

Vandaag verscheen het rapport van de Raad van Cultuur:
De Cultuurverkenning. Voor wie snel wil weten wat de gesignaleerde trends zijn, heb ik hieronder de belangrijkste opmerkingen uit  het rapport verzameld.

Algemene observatie
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking besteedt actief een deel van de vrijetijd als amateur of vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoed-activiteiten.

Over cultuur en samenleving

 • Kunsten gaan nieuwe verbindingen aan:
  * Kunstenaars zijn op nieuwe manieren betrokken bij de vormgeving en inrichting van de publieke ruimte, in de zorg en het  onderwijs.
  * De waarneming van de kunstenaar, het vermogen om de menselijke ervaring vorm te geven en het belang van de esthetische ervaring in het menselijk bestaan is complementair aan de invalshoek van de wetenschapper.
 • Dankzij de digitalisering dringen de kunsten sterker dan ooit door tot de samenleving.cultuur en samenleving
 • De samenwerking tussen culturele instellingen in stedelijke knooppunten wordt steeds fijnmaziger.
 • Regelgeving neemt toe.
 • Sponsoring van kunst en cultuur afneemt en samenwerking tussen bedrijfsleven en kunstinstellingen wordt complexer .
 • Particulieren giften nemen af, crowdfunding en het mecenaat lijken iets te groeien.
 • Door vergrijzing, in combinatie met een afnemende instroom, stokt de overdracht van kennis binnen de sector.

de kunstenaarsOver Kunstenaars

 • Kunstenaar vaker als zelfstandige aan de slag, dwars door disciplines heen.
 • De rollen van maker, professional, expert en publiek vermengen zich.
 • De hoge omloopsnelheid werkt een vluchtige productie en consumptie in de hand. Een vluchtigheid die de kunst van zijn kracht kan ontdoen.

Over het publiek

 • Het publiek neemt niet zomaar iets aan. Het wil een goed bijpassend verhaal op de plek waar hij de kunst ervaart. […] Sommige cultuurbezoekers zoeken er betekenis, troost of bevrijding bij.
 • De cultuurdeelnemer beweegt zich door alle genres en segmenten, maar wel per gelegenheid met gelijk gestem­den.het publiek
 • Interesse voor canonieke kunst neemt af bij de jongere doelgroepen.
 • De stijging van het museumbezoek bij bijzondere tentoonstellingen en heropeningen en nieuwe presentatievormen bij festivals illustreren dat er andere wegen zijn om publiek te blijven boeien en binden, soms ook aan traditionele kunstuitingen.
 • De traditionele keten wordt opengebroken door de digitalisering.

Het rapport zelf is goed leesbaar en zeer de moeite van het door nemen waard. Het volledige rapport, inclusief de aanbevelingen: http://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/De_Cultuurverkenning.pdf

Advertisements

De overheid en cultuur, ooit was het anders.

Minder geld vanuit de overheid naar kunst en cultuur, dat hebben we inmiddels als feit aanvaard. De overheid trekt zich terug. Dat de overheid ooit de tegengestelde beweging maakte, had ik me echter nooit echt gerealiseerd. In de jaren 50  van de vorige eeuw nam de overheid de rol van kunst en cultuur financier over van de rijkere bovenklasse in Nederland.

Het Rotterdamse perspectief op deze ontwikkeling, met als hoofdpersoon de ‘Rode havenbaron’ Ludo Pieters, is interessant om te lezen.  Het boek kwam uit in 2011, 3 jaar na zijn dood. Ludo Pieters is ook bekend als mecenas van Gerard Reve en het boek  ‘Brieven aan Ludo P’. Pieters probeerde de brug te slaan tussen zijn wereld als mecenas en de overheidsinitiatieven in zijn stad Rotterdam. Al lezend, wenste ik eigenlijk dat de overheid wat minder initiatief had getoond op dit gebied.

Ik heb wel wat moeite met de manier waarop Ludo Pieters beschreven wordt. Alhoewel duidelijk wordt dat hij veel voor de kunst, met name in Rotterdam, betekende, wordt hij naar mijn smaak soms toch iets te veel neergezet als Don Quichotte. Maar ik kende hem niet persoonlijk, dus ik kan niet beoordelen of dit terecht is. Bovendien heb ik het boek nog niet uit.

20140312-220244.jpg

Ik leen het boek van mijn moeder,  een volle  nicht van Ludo Pieters. 

Gerrit Dou en de ijdelheid

Een vriendin van mij woonde tijdens mijn studietijd op de Gerrit Doustraat. Vreemd dat zo’n naam dan geen nieuwsgierigheid opwekt. Die straatnaam was er gewoon. Misschien moet ik mij er wel voor schamen, maar pas afgelopen weekeind zag ik voor het eerst een schilderij van hem. Je kunt je niet overal in verdiepen blijkbaar.

Mijn aandacht werd gewekt door de globe toen ik in de Lakenhal rondliep.  Nu ik in Het Scheepvaartmuseum werk, hebben globes een nieuwe betekenis voor mij gekregen. Ik kwam er daardoor achter dag Gerrit Dou grondlegger was van de Leidse fijnschilders. Toen behoorden fijnschilders tot de avant garde, lang geleden dus….

Ook ontdekte ik dat de globe, met de kaars en de zandloper bekende symbolen van ijdelheid waren in de 17de eeuw. Kennis vergaren vonden onze calvinistische voorouders blijkbaar een ijdele bezigheid. Die kennis heb ik dan weer vergaard, ondanks ‘de vergankelijkheid van het wereldse bestaan’.

De astronoom, ca 1650 / Gerrit Dou

20140209-232333.jpg

Kunst levend houden: Vrij naar Mike Kelley

Afgelopen weekeind deed ik weer eens een rondjes websites van verschillende musea. Bij Het Stedelijk ontdekte ik de kunstenaar Mike Kelley, overleden terwijl zijn tentoonstelling gepland voor de opening van dit museum in ontwikkeling was.

Door mijn ervaring met het facebookspel om kunst levend te houden, ga ik gelijk op zoek naar het werk dat mij het meeste aanspreekt. Het zijn de knuffelinstallaties.

Mike Kelley knuffels

En zo kom ik terecht bij, wat we nu een knuffelselfie, zouden kunnen noemen.

Schermafbeelding 2014-01-20 om 22.44.52

Wat mij op het idee brengt om er zelf een te maken.

Kunst levend houden… wie doet er mee?

Kunst levend houden

Bij mijn voornemen om online vaker de diepte in te gaan in 2014, werd ik geholpen door mijn oud-studiegenoot Anne-Tjerk Mante

Ik kreeg van hem de naam van de schilder Robert Zandvliet bij het facebookspel om kunst levend te houden. Sombere schilderijen vond ik het. Maar ik vond er toch twee die me aanspraken. Een vanwege de suggestie van een landschap en de kleur, de ander vanwege de suggestie van de horizon. Mooi spel!

Robert Zandvliet

De fb post:

Robert Zandvliet 2

Dit is een spel om kunst levend te houden. Like deze post en ik geef je een kunstenaar. Het geeft niet als je hem/haar niet kent. Zoek op internet naar deze persoon, kies uit diens werk datgene dat je het meeste aanspreekt en post het op Facebook (met deze tekst er weer bij zodat ook jij weer mensen kunstenaars kunt geven).