Tag Archives: cultuur

De Cultuurverkenning: samenvatting van de trends

Vandaag verscheen het rapport van de Raad van Cultuur:
De Cultuurverkenning. Voor wie snel wil weten wat de gesignaleerde trends zijn, heb ik hieronder de belangrijkste opmerkingen uit  het rapport verzameld.

Algemene observatie
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking besteedt actief een deel van de vrijetijd als amateur of vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoed-activiteiten.

Over cultuur en samenleving

 • Kunsten gaan nieuwe verbindingen aan:
  * Kunstenaars zijn op nieuwe manieren betrokken bij de vormgeving en inrichting van de publieke ruimte, in de zorg en het  onderwijs.
  * De waarneming van de kunstenaar, het vermogen om de menselijke ervaring vorm te geven en het belang van de esthetische ervaring in het menselijk bestaan is complementair aan de invalshoek van de wetenschapper.
 • Dankzij de digitalisering dringen de kunsten sterker dan ooit door tot de samenleving.cultuur en samenleving
 • De samenwerking tussen culturele instellingen in stedelijke knooppunten wordt steeds fijnmaziger.
 • Regelgeving neemt toe.
 • Sponsoring van kunst en cultuur afneemt en samenwerking tussen bedrijfsleven en kunstinstellingen wordt complexer .
 • Particulieren giften nemen af, crowdfunding en het mecenaat lijken iets te groeien.
 • Door vergrijzing, in combinatie met een afnemende instroom, stokt de overdracht van kennis binnen de sector.

de kunstenaarsOver Kunstenaars

 • Kunstenaar vaker als zelfstandige aan de slag, dwars door disciplines heen.
 • De rollen van maker, professional, expert en publiek vermengen zich.
 • De hoge omloopsnelheid werkt een vluchtige productie en consumptie in de hand. Een vluchtigheid die de kunst van zijn kracht kan ontdoen.

Over het publiek

 • Het publiek neemt niet zomaar iets aan. Het wil een goed bijpassend verhaal op de plek waar hij de kunst ervaart. […] Sommige cultuurbezoekers zoeken er betekenis, troost of bevrijding bij.
 • De cultuurdeelnemer beweegt zich door alle genres en segmenten, maar wel per gelegenheid met gelijk gestem­den.het publiek
 • Interesse voor canonieke kunst neemt af bij de jongere doelgroepen.
 • De stijging van het museumbezoek bij bijzondere tentoonstellingen en heropeningen en nieuwe presentatievormen bij festivals illustreren dat er andere wegen zijn om publiek te blijven boeien en binden, soms ook aan traditionele kunstuitingen.
 • De traditionele keten wordt opengebroken door de digitalisering.

Het rapport zelf is goed leesbaar en zeer de moeite van het door nemen waard. Het volledige rapport, inclusief de aanbevelingen: http://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/De_Cultuurverkenning.pdf

Advertisements

De weg naar Straet View

In januari kwam One Big Agency met de voorstellen voor De Atlassen campagne. Veel mooie ideeën, waarvan we er een aantal om praktische redenen niet kozen.

Het Straet View idee, daar gingen we mee verder. Het soort idee, waarvan je je afvraagt waarom niemand het nog gedaan heeft. Waarvan ze zich bij OBA gelijk afvroegen of het al bestond en koortsachtig gingen Googlen.

Aan elk goed idee kleven mitsen en maren en de kunst is je daar niet te veel door af te laten leiden als je tot uitvoering wil komen. Het idee werd intern ook goedgekeurd. Online developer van INTK haakte aan en begon met bouwen.

Krappe deadlines, technische en conceptuele uitdagingen ten spijt, kwam vorige week de testversie. Extra teksten, aanvullingen, verbeteringen het is altijd weer een klus om ze te verzamelen. De developers gingen er mee aan de slag.

Na zoveel weken aan een project, ben je het gevoel van het eerste idee kwijt. Was het echt een goed idee? Gaat het aanslaan? Zijn keuzes die we maakten tijdens het realiseren van het concept de juiste? Want hoe goed een idee ook is, in de executie kan het totaal misgaan.

Vandaag wisten we het! Het werd spontaan opgepakt door Parool online en kreeg vandaag totaal 243 likes en 138 shares via de Parool pagina en de pagina Het Scheepvaartmuseum, meer dan vele ander post afgelopen week. Mooie reacties, we kunnen tevreden zijn, ik lees ze nog een extra keer door…

Schermafbeelding 2014-04-22 om 22.01.47

De overheid en cultuur, ooit was het anders.

Minder geld vanuit de overheid naar kunst en cultuur, dat hebben we inmiddels als feit aanvaard. De overheid trekt zich terug. Dat de overheid ooit de tegengestelde beweging maakte, had ik me echter nooit echt gerealiseerd. In de jaren 50  van de vorige eeuw nam de overheid de rol van kunst en cultuur financier over van de rijkere bovenklasse in Nederland.

Het Rotterdamse perspectief op deze ontwikkeling, met als hoofdpersoon de ‘Rode havenbaron’ Ludo Pieters, is interessant om te lezen.  Het boek kwam uit in 2011, 3 jaar na zijn dood. Ludo Pieters is ook bekend als mecenas van Gerard Reve en het boek  ‘Brieven aan Ludo P’. Pieters probeerde de brug te slaan tussen zijn wereld als mecenas en de overheidsinitiatieven in zijn stad Rotterdam. Al lezend, wenste ik eigenlijk dat de overheid wat minder initiatief had getoond op dit gebied.

Ik heb wel wat moeite met de manier waarop Ludo Pieters beschreven wordt. Alhoewel duidelijk wordt dat hij veel voor de kunst, met name in Rotterdam, betekende, wordt hij naar mijn smaak soms toch iets te veel neergezet als Don Quichotte. Maar ik kende hem niet persoonlijk, dus ik kan niet beoordelen of dit terecht is. Bovendien heb ik het boek nog niet uit.

20140312-220244.jpg

Ik leen het boek van mijn moeder,  een volle  nicht van Ludo Pieters. 

Rotondekunst, een subsidiemoetje of een mooi gebaar?

Veel mensen hebben  er denk ik een idee bij: ‘rotondekunst‘. Verdwaalde objecten in het middel van de weg waarvan je je afvraagt waarom ze er staan.  Vaak is er geen verband met de omgeving en geen diepere reden te ontdekken. Waarom staat juist dit object deze plek? Dan concludeer je maar dat het gaat om een kunstwerk.

Vandaag werd ik verrast door een nieuw staaltje rotondekunst toen ik uit station Leiden kwam. Ook hier kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat er een potje subsidie over was en de betrokken ambtenaren er op een rustige vrijdagmiddag achteloos een bestemming voor gekozen hadden. De gekozen plek is bovendien een van de minst geslaagde verkeersknooppunten in Leiden. Waarschijnlijk hadden de betrokken ambtenaren het gevoel dat het opgeleukt moest worden.

Maar misschien zit ik er helemaal naast. Ik ben immers slechts een kunstliefhebber, maar zeker geen kenner. Misschien is er wel een diepere reden voor juist dit kunstwerk op deze plaats. Vraag ik me ten onrechte af waarom ze niet aan de Lakenhal gevraagd hebben om dit potje uit te geven. Is er wel een verband met de omgeving en is het volkomen logisch dat juist dit kunstwerk hier, op deze middenberm staat.

Welke kunstkenner legt het me uit?

20140310-205741.jpg

Outdoor adverteren blijft wonderlijk

Overal duiken tentoonstellingsposters van musea op. Teylers kom ik tegen in Leiden op driehoeksborden. Het Siebolthuis in Amsterdam op het station. En al die abri’s, billboards en driehoeksborden worden steeds weer geplakt en gewisseld. Outdoor is onvermijdelijk in de cultuursector.

Het meest verwonderend vond ik het doek op overhoeks dat ik vorig jaar voor Het Scheepvaartmuseum regelde. Abseilers laten het van de toren zaken en als het te hard waait wordt het uitgesteld tot een later moment. Overhoek (sinds kort Adam) is wel het ultime outdoor.

Toch ben ik steeds weer verbaasd als ik me bedenk dat al die abri’s en mupi’s, om al die ‘vlakken’  te vervangen en te zorgen dat wij daar steeds weer nieuwe advertenties zien, een wonderlijke branche is het wel. Het is allemaal handwerk.

20140224-225619.jpg

Het mooie van reproducties

Hoe vaker mensen reproducties gezien hebben van een kunstwerk, hoe meer het waard wordt. Uit hoeveelheid nagemaakte exemplaren blijkt hoe interessant het origineel gevonden wordt. Zoek maar eens op ‘Mona’ of ‘Mona Lisa’ in de appstore.

Wat maakt een kunstwerk eigenlijk herkenbaar? Zie hier “De Nachtwacht” die hangt in de Leidse bibliotheek, gemaakt in 2011, door kinderen die het origineel misschien wel nooit gezien hadden op dat moment. Het schilderij lijkt eigenlijk helemaal niet op het origineel, maar is onmiddellijk herkenbaar.

20140214-220228.jpg

En herkennen jullie deze?20140214-220243.jpg