De Cultuurverkenning: samenvatting van de trends

Vandaag verscheen het rapport van de Raad van Cultuur:
De Cultuurverkenning. Voor wie snel wil weten wat de gesignaleerde trends zijn, heb ik hieronder de belangrijkste opmerkingen uit  het rapport verzameld.

Algemene observatie
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking besteedt actief een deel van de vrijetijd als amateur of vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoed-activiteiten.

Over cultuur en samenleving

 • Kunsten gaan nieuwe verbindingen aan:
  * Kunstenaars zijn op nieuwe manieren betrokken bij de vormgeving en inrichting van de publieke ruimte, in de zorg en het  onderwijs.
  * De waarneming van de kunstenaar, het vermogen om de menselijke ervaring vorm te geven en het belang van de esthetische ervaring in het menselijk bestaan is complementair aan de invalshoek van de wetenschapper.
 • Dankzij de digitalisering dringen de kunsten sterker dan ooit door tot de samenleving.cultuur en samenleving
 • De samenwerking tussen culturele instellingen in stedelijke knooppunten wordt steeds fijnmaziger.
 • Regelgeving neemt toe.
 • Sponsoring van kunst en cultuur afneemt en samenwerking tussen bedrijfsleven en kunstinstellingen wordt complexer .
 • Particulieren giften nemen af, crowdfunding en het mecenaat lijken iets te groeien.
 • Door vergrijzing, in combinatie met een afnemende instroom, stokt de overdracht van kennis binnen de sector.

de kunstenaarsOver Kunstenaars

 • Kunstenaar vaker als zelfstandige aan de slag, dwars door disciplines heen.
 • De rollen van maker, professional, expert en publiek vermengen zich.
 • De hoge omloopsnelheid werkt een vluchtige productie en consumptie in de hand. Een vluchtigheid die de kunst van zijn kracht kan ontdoen.

Over het publiek

 • Het publiek neemt niet zomaar iets aan. Het wil een goed bijpassend verhaal op de plek waar hij de kunst ervaart. […] Sommige cultuurbezoekers zoeken er betekenis, troost of bevrijding bij.
 • De cultuurdeelnemer beweegt zich door alle genres en segmenten, maar wel per gelegenheid met gelijk gestem­den.het publiek
 • Interesse voor canonieke kunst neemt af bij de jongere doelgroepen.
 • De stijging van het museumbezoek bij bijzondere tentoonstellingen en heropeningen en nieuwe presentatievormen bij festivals illustreren dat er andere wegen zijn om publiek te blijven boeien en binden, soms ook aan traditionele kunstuitingen.
 • De traditionele keten wordt opengebroken door de digitalisering.

Het rapport zelf is goed leesbaar en zeer de moeite van het door nemen waard. Het volledige rapport, inclusief de aanbevelingen: http://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/De_Cultuurverkenning.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s